176 TRIỆU USD ĐỂ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển của Việt Nam (BIDV) sẽ cho vay trên 1.407 nghìn tỷ kíp (176 triệu USD) để xây dựng cơ sở hạ tầng.

Theo tin từ báo Quân đội Nhân dân Việt Nam đưa tin ngày 3/4/2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có quyết định cho phép BIDV ký hợp đồng tín dụng với Chính phủ Lào để cung cấp khoản tín dụng nêu trên. Chính phủ Lào dự định sẽ sử dụng khoản vay này để cấp vốn cho các dự án cơ sở hạ tầng, bao gồm các dự án xây dựng đường, và thủy lợi tại các tỉnh Hủa Phăn và Luang Namtha. BIDV sẽ chịu trách nhiệm về việc thu xếp tài chính theo các quy định về quản lý ngoại hối và nợ nước ngoài của cả hai nước.

Trưởng phòng Giao thông Đường bộ và Đường thủy thuộc Sở Giao thông Công chính tỉnh Hủa Phăn Khamphone Phengxavad cho biết chính quyền tỉnh và Chính phủ tìm kiếm trợ giúp về tài chính từ Việt Nam để thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng tại huyện Xone mới được thành lập. Thỏa thuận tài chính về khoản vay dự kiến sẽ sớm được ký kết trong thời gian tới. (Vientiane Times, 7/4/2015)

Comments are closed.