Bộ Công thương tổ chức Hội thảo trực tuyến: “Khai thác tiềm năng và đẩy mạnh xuất khẩu sang Tây Á “

Thời gian : 13-17 g thứ ba, ngày 30-11-2021.

Hình thức trực tuyến trên nền tảng : zoom/webex và live strem, trên nền tảng Facebook/Yotuber, tại điểm cầu Hà Nội, An Giang và một số điểm cầu tại các thị trường khu vực Tây Á.

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO TRỰC TUYẾN

KHAI THÁC TIỀM NĂNG VÀ ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU

SANG KHU VỰC TÂY Á

__________________

– Thời gian: Từ 13h00 – 17h00, Thứ Ba, ngày 30 tháng 11 năm 2021

– Địa điểm: Trực tuyến Zoom và Facebook

– Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

– Cơ quan tổ chức: Bộ Công Thương (Vụ Thị trường châu Á – châu Phi)

Thời gian

Nội dung

Thực hiện

13:00 – 13:30

Đăng ký đại biểu

Được thực hiện tại tất cả các điểm cầu

13:30 – 13:45

Phát biểu khai mạc và giới thiệu tổng quan về khu vực Tây Á

Lãnh đạo Vụ Thị trường châu Á – châu Phi, Bộ Công Thương

(điểm cầu TP. Hà Nội)

13:45 – 14:05

Tiềm năng thị trường I-xra-en và khả năng tận dụng FTA song phương trong thời gian tới

Ông Lê Thái Hòa, Tham tán Thương mại, Thương vụ Việt Nam tại I-xra-en (điểm cầu I-xra-en)

14:05 – 14:25

Các mặt hàng xuất khẩu tiềm năng và một số lưu ý khi thâm nhập thị trường Thổ Nhĩ Kỳ

Ông Lê Phú Cường, Tham tán Thương mại, Thương vụ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ (điểm cầuThổ Nhĩ Kỳ)

14:25 – 14:45

Cơ hội xuất khẩu sang thị trường Ả-rập Xê-út và một số điều kiện kỹ thuật với hàng nông sản khi xuất khẩu sang thị trường Ả-rập Xê-út

Ông Trần Trọng Kim, Bí thư thứ Nhất phụ trách Thương vụ Việt Nam tại Ả-rập Xê-út (điểm cầu Ả-rập Xê-út)

14:45 – 15:00

Nghỉ giải lao

 

15:00 – 15:20

Hướng dẫn doanh nghiệp Việt Nam về các thủ tục xin cấp giấy chứng nhận Halal khi xuất khẩu sang khu vực Tây Á

Văn phòng chứng nhận Halal Việt Nam (điểm cầu TP. Hồ Chí Minh)

15:20 – 15:35

Cơ hội xuất khẩu và đưa hàng Việt Nam vào chuỗi siêu thị tại I-xra-en

Đại diện Hiệp hội/Doanh nghiệp I-xra-en (điểm cầuI-xra-en)

15:35 – 15:50

Cơ hội xuất khẩu và đưa hàng Việt Nam vào chuỗi siêu thị tại Thổ Nhĩ Kỳ

Đại diện Hiệp hội/Doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ (điểm cầu Thổ Nhĩ Kỳ)

15:50 – 16:05

Cơ hội xuất khẩu và đưa hàng Việt Nam vào chuỗi siêu thị tại Ả-rập Xê-út

Đại diện Hiệp hội/Doanh nghiệp Ả-rập Xê-út (điểm cầu Ả-rập Xê-út)

16:05 – 16:50

Hỏi – Đáp

Các diễn giả

16:50 – 17:00

Tổng kết phiên toàn thể

Đại diện Vụ Thị trường châu Á – châu Phi, Bộ Công Thương

(điểm cầu TP. Hà Nội)

17:00 – 17:30

Phiên kết nối doanh nghiệp

Được thực hiện tại tất cả các điểm cầu

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA HỘI THẢO

KHAI THÁC TIỀM NĂNG VÀ ĐẢY MẠNH XUẤT KHẨU

SANG KHU VỰC TÂY Á

– Thời gian: Từ 13h00 – 17h00, Thứ Ba, ngày 30 tháng 11 năm 2021

– Hình thức: Trực tuyến Zoom và Facebook

– Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

– Cơ quan tổ chức: Bộ Công Thương (Vụ Thị trường châu Á – châu Phi)

Kính gửi: Ban Tổ chức

Tên đơn vị (Tiếng Việt và Tiếng Anh):

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:

E-mail:

Website:

Loại hình kinh doanh: Sản xuất Xuất khẩu Nhập khẩu Tư vấn

Mặt hàng kinh doanh:

Đăng ký tham dự giao thương trực tuyến:

Có (Vui lòng cho biết mục tiêu, mặt hàng/dịch vụ tham gia giao thương với các đối tác)

Không

Đầu mối liên hệ/tham gia hội thảo/tham gia giao thương:

Họ tên: Chức vụ:

Họ tên: Chức vụ:

Họ tên: Chức vụ:

Họ tên: Chức vụ:

Thông tin giới thiệu doanh nghiệp bằng tiếng Việt và tiếng Anh (nếu có) để cung cấp cho các doanh nghiệp đối tác, vui lòng gửi kèm theo thông tin và ảnh sản phẩm của doanh nghiệp kèm bản đăng ký qua email dưới đây.

……….., ngày…. tháng 11 năm 2021

(Ký tên, đóng dấu)

Vui lòng điền đầy đủ thông tin và xác nhận bằng e-mail trước ngày 28/11/2021 về Ms. Phạm Xuân Trang; Vụ Thị trường châu Á – châu Phi, ĐT: 024.2220.5410/0934 442 626; e-mail: trangpx@moit.gov.vn

Tiêu dùng an toàn xin đăng toàn bộ công văn và Phiếu đăng ký. Kính mời các doanh nghiệp quan tâm.

(Hình đaị diện chỉ mang tính Minh hoạ, một thành công của Doanh nghiệp Hội viên AFT)

AFT THÔNG TIN

Comments are closed.