CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ- BỘ KHCN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU CHO HIỆP HỘI THỰC PHẨM MINH BẠCH (AFT)

Ngày 6-7-2020 Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ,  đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số : 386320 Cho Hiệp hội thực phẩm Minh Bạch theo Quyết định quy định logo, màu sắc tên Hiệp hội . Tiêu dùng An toàn đăng nguyên văn Quyết định của Cục Sở hữu trí tuệ.. Kế theo đó, đây cũng là Quyền lợi của doanh nghiệp Hội viên , chứng tỏ mình đang sản xuất Thực phẩm an toàn, khi tuân thủ những tiêu chí của sản phẩm Minh bạch họ được dán logo sản phẩm trên thương hiệu của mình . Người tiêu dùng sẽ Yên tâm vì THỰC PHẨM AN TOÀN CẦN MINH BẠCH.

TRÊN CƠ SỞ ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU ĐƯỢC CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ CẤP . HÌNH DÁNG, MÀU SẮC , NỘI DUNG  . BCH AFT SẼ DUYỆT  LOGO TEM SẢN PHẨM ĐƯỢC DÁN CÔNG NHẬN TRÊN SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP HỘI VIÊN.VÀ PHÙ HIỆU HỘI

       Tem dán vào sản phẩm và Phù hiệu hội viên ( DỰ THẢO)

Comments are closed.