ĐIỆN LỰC HẬU GIANG NÂNG CAO TIN CẬY CỦA NHÂN DÂN TRONG CUNG CẤP ĐIỆN

Công ty Điện lực Hậu Giang là đơn vị truyền tải và phân phối kinh doanh điện năng, đầu tư phát triển lưới điện có tính chất phân phối và đảm bảo nhu cầu cung cấp điện an toàn, với mục tiêu cung cấp điện ổn định đáp ứng đủ điện cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh quản lý, luôn cải tiến công tác đầu tư xây dựng, đẩy mạnh ứng dụng KHCN, có hiệu quả thiết thực trong cuộc  cách mạng công nghiệp.

Phát biểu, thông tin với các cơ quan Báo chí Trung ương và địa phương nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925- 21/6/2019) Ông Nguyễn Việt Thọ – Giám đốc Công ty Điện lực Hậu Giang cho biết: Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng lưới điện trên địa bàn tỉnh Hậu Giang trong những tháng đầu năm 2019, Công ty đã thực hiện :  Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, trong 5 tháng đầu năm 2019 sản lượng điện nhận toàn Cty là 326,8 triệu kWh, tăng 11,95% so cùng kỳ; Sản lượng điện thương phẩm thực hiện là 299,20 triệu kWh, tăng 10,72%, đạt 39,89% so với kế hoạch Tổng Cty giao (750 triệu kWh).  Công tác tiết kiện điện cũng được thực hiện hiệu quả, tiết kiệm được 5,53% triệu kWh, tăng 15,06% so cùng kỳ và tương đương 1,85% sản lượng điện thương phẩm thực hiện, trong 5 tháng đầu năm 2019 thực hiện đạt doanh thu 528,52 tỷ đồng, tăng 15,16% so với cùng kỳ năm 2018.

Quang cảnh họp mặt CQ Báo chí thông tin hoạt động Công ty

Công tác phát triển khách hàng và cung cấp điện đến hộ dân luôn được Cty quan tâm, tính đến thời hiện nay tổng số khách hàng Cty là 223.568 khách hàng, trong đó khách hàng ánh sáng sinh hoạch 215.176 và có 8.392 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt. Toàn tỉnh Hậu Giang có 76/76 xã, phường, thị trấn có điện, số hộ dân nông thôn đã có điện đạt 100%.

Cty Điện lực Hậu Giang thi công DA lưới điện, cấp điện nông thôn

Thực hiện đầu tư xây dựng và các dự án công trình tiêu biểu, tính đến thời điểm hiện nay,  điện lực Hậu Giang đã đầu tư mới tổng số 7 công trình lưới điện phân phối trên địa bàn 8 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, với tổng mức đầu tư là 246,95 tỷ đồng, bao gồm nhiều công trình đầu tư lưới điện và cấp điện cho khu vực dân cư nông thôn…nhằm thúc đẩy kinh tế nông thôn của địa phương phát triển, nâng cao đời sống VHXH.

Với tổng mức đầu tư là 246,95 tỷ đồng, khối lượng đầu tư gồm: xây dựng mới đường dây trung áp 84,1km, cải tạo đường dây trung áp 152 km, xây dựng mới đường dây hạ áp 220,04 km, trạm biến áp 5.415kVA. Với nguồn vốn thực hiện: vốn ngân sách TW, vốn vay ODA (JICA), vốn vay ODA (KFW) và nguồn vốn KHCB (vốn tự có), trong năm 2019 Cty dự kiến hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng 6/7 công trình bao gồm dự án 2081 phân kỳ 2019, dự án JICA và 4 công trình thuộc vốn KHCB.

Riêng các dự án công trình tiêu biểu đang trong giai đoạn thi công, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối năm 2019: Dự án cải tạo lưới điện trung hạ thế khu vực nông thôn tỉnh, cấp điện cho hơn 4.100 hộ dân, có mức đầu tư là 52,4 tỷ đồng; Dự án cấp điện nông thôn lưới điện quốc gia tỉnh Hậu Giang, tổng mức đầu tư 15,79 tỷ đồng, cấp điện cho 583 hộ dân; Dự án cải tạo, nâng cấp, phát triển lưới điện trung hạ thế…tổng mức đầu tư 142 tỷ đồng, cùng các công trình đầu tư từ vốn khấu hao cơ bản Tổng Cty Điện lực Miền Nam, tổng mức đầu tư hơn 42,547 tỷ đồng, đang trong giai đoạn thi công. Ngoài ra để đảm bảo năng lực cung cấp điện, Cty Điện lực Hậu Giang còn triển khai nhiều công trình sửa chữa lớn khác từ nguồn vốn tự có của ngành.

Song song với những kết quả triển khai thực hiện của Cty Điện lực Hậu Giang, để tạo sự tin cậy, tạo sức bậc mới phát triển toàn diện, an toàn Ngành điện Hậu Giang, Theo ông Nguyễn Việt Thọ – Giám đốc Công ty Điện lực Hậu Giang, Công ty tiếp tục thực hiện Chỉ đạo của Bộ Công Thương, Tổng Cty Điện lực Miền Nam về việc đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục trên địa bàn Công ty quản lý; Duy trì phối hợp chặt chẽ địa phương trong công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện và phòng chống lụt bão; Tăng cường công tác kiểm tra kỹ thuật an toàn bảo hộ lao động, thực hiện các giải pháp ngăn ngừa tai nạn lao động…; theo dõi, đánh giá các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, hoàn thành kế hoạch Tổng cty giao; Đẩy mạnh tiến độ thực hiện các công trình ĐTXD, SCL hoàn thành theo kế hoạch và kế hoạch thực hiện vốn đầu tư của Tổng Cty đạt trên 90%; Tiếp tục phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai chỉ thị tiết kiệm điện của tỉnh và chương trình tiết kiệm điện của Tổng công ty và của Công ty

Tây Nam

 

Comments are closed.