Doanh nghiệp phải đi đầu trong hội nhập

TTg gap doan DN Viet Nam 3

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị VCCI tiếp tục tập hợp mọi kiến nghị của cộng đồng DN để Chính phủ có thể ban hành những chính sách tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho cộng đồng DN Việt Nam. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), hội nhập ASEAN trong 20 năm qua là cuộc tập dượt quan trọng cho các doanh nghiệp (DN) Việt Nam hội nhập với thế giới.

Việc Chính phủ đi đầu về hội nhập đã tạo điều kiện cho các DN hội nhập thành công. Trong những năm gần đây, Việt Nam cũng đã đi đầu và đi nhanh hơn các nước láng giềng từ 5-7 năm trong đàm phán các hiệp định thương mại tự do.

Hiện nay, cộng đồng DN Việt Nam đang ở điểm giao thoa và có từ 5-7 năm để chuẩn bị thích ứng với sự chuyển dịch của các chuỗi sản xuất trên thế giới. Các hiệp định thương mại tự do mở đường tái cấu trúc nền kinh tế và tạo ra hàng chục triệu việc làm trong tương lai. Bên cạnh đó, Chính phủ đã tạo ra một làn sóng đổi mới thứ hai khi đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo bệ đỡ cho DN hội nhập.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, trước thời điểm hình thành Cộng đồng ASEAN vào ngày 31/12 tới đây, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Đảng, Nhà nước và Chính phủ luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân kinh doanh, làm ăn, cũng như tạo mọi điều kiện thuận lợi để DN Việt Nam hội nhập thành công.

Thủ tướng nhấn mạnh, 5 năm qua cũng là bước ngoặt lớn về hội nhập quốc tế, nhất là hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước. Đến nay, Việt Nam đã hoàn tất đàm phán 12 hiệp định thương mại tự do, đưa Việt Nam có quan hệ thương mại tự do với 55 nước, trong đó có 15 nước thuộc nhóm 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Qua hội nhập, DN đã có bước trưởng thành lớn và Nhà nước hoàn thiện thể chế, luật pháp phù hợp với thông lệ quốc tế. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất của quốc gia cũng như DN là sức cạnh tranh còn yếu, trong khi đó, mục tiêu của 5 năm tới là phải phát triển nhanh hơn và bền vững hơn.

TTg gap doan DN Viet Nam 6

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo các doanh nghiệp tham gia Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam hướng tới Cộng đồng Kinh tế ASEAN. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, cho đến thời điểm này không còn cách nào khác là Nhà nước và DN cùng phải phát huy nội lực, tăng cường sức cạnh tranh để hội nhập thành công.

Thủ tướng nêu rõ, để có một đất nước Việt Nam phát triển nhanh và bền vững, một đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, trong 5 năm tới, không còn cách nào khác là phải hội nhập và không ai khác DN phải là người đi đầu thông qua việc tăng cường quản trị hiệu quả, đổi mới công nghệ để hạ giá thành. Nhà nước chỉ có thể mở thêm thị trường, hoàn thiện thể chế và cải cách hành chính để tạo thuận lợi cho DN.

Comments are closed.