Dự án đường Nối Hủa Phăn với Thanh Hóa được thực hiện theo kế hoạch

Việc xây dựng con đường mới nối huyện Xamtay, tỉnh Hủa Phăn với tỉnh Thanh Hóa của Việt Nam đang được tiến hành theo đúng kế hoạch. Hiện nay dự án đã thực hiện được 20% tiến độ xây dựng sau khi bắt đầu khởi công năm 2014. Con đường mới có chiều dài 67 Km và rộng 7 – 11 M, do công ty Xây dựng Cầu Đường Chichaleun xây dựng, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2017.

Tổng đầu tư của dự án 02 năm này khoảng 53 triệu USD (trên 429 tỷ Kíp), do chính phủ Việt Nam tài trợ. Dự kiến, con đường này sẽ đóng góp lớn đối với sự phát triển chung và xóa đói giảm nghèo cho cư dân ở trong khu vực có tác động; sẽ là một tuyến vận tải hàng hóa quan trọng giữa Hủa Phăn, Lào và Thanh Hóa, Việt Nam. (Vientiane Times, 22/4/2015p>

Comments are closed.