HIỆP HỘI THỰC PHẨM MINH BẠCH AFT CHUẨN BỊ TỔ CHỨC HỘI THẢO “ THỰC PHẨM MINH BẠCH, TIÊU DÙNG XANH”

* Hiệp hội Thực phẩm Minh Bạch sẽ tổ chức Hội thảo: “Thực phẩm Minh Bạch & Tiêu dùng Xanh”

* Phát Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Minh Bạch, Giấy chứng nhận hội viên

* Ra mắt Văn phòng AFT tại Hà Nội.

Ngày, địa điểm, các Hội viên đăng ký Hội thảo, tham luận sẽ thông tin tiếp theo tới các Hội viên và các Doanh nghiệp và đọc giả quan tâm tới Tiêu dùng Xanh.

AFT Trân trọng Thông báo

 

 

Comments are closed.