HIỆP HỘI THỰC PHẨM MINH BẠCH : DỰ ÁN HỖ TRỢ NÔNG DÂN TIẾN TỚI SẢN PHẨM MINH BẠCH, AN TOÀN CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG

Hiện tại 56 % người tiêu dùng, có nhu cầu dùng sản phẳm Minh Bạch, đòi hỏi ngày càng cao,  về nguồn gốc xuất xứ, người nông dân muốn bán được sản phẩm của mình phải tập trung sản xuất theo hướng an toàn. để nhân cao nhận thức của bà con, nông dân gắn kết với nhà sản xuất sản xuất thực hiện Minh bạch nguồn gốc sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng

Comments are closed.