HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM – CAMPUCHIA ĐẾN THĂM ĐỨC NGÀI ĐẠI TĂNG THỐNG, (ĐỨNG ĐẦU GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA ) VUA SƯ TÉPVONG

      Chiều ngày 7-8-2019, Nhân dịp Đức Ngài Đại Tăng Thống Vua Sư Tép Vông Vương Quốc Campuchia đến thành phố HCM. Đoàn Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia do Ông Lê Hồng Liêm PCT TƯ Hội dẫn đầu đã đến thăm chúc sức khỏe đồng thời cũng báo cáo một số hoạt động của Hội trên tinh thần gắn kết tình đoàn kết giữa hai dân tộc Việt Nam – Campuchia đời đời bền vững. Đức ngài Đại Tăng Thống Vua Sư TépVong cũng đã chúc đoàn luôn có những hoạt động tốt đẹp cùng với lời biết ơn sâu sắc của dân tộc Campuchia trong công cuộc giải phóng giúp đất nước Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng, hồi sinh và phát triển như hôm nay.

 Đức ngài Đại Tăng Thống cũng mong rằng thông qua các hoạt động tích cực và sáng tạo của Hội Hữu Nghị Việt Nam – Campuchia vun đắp tình hữu nghị của hai nước mãi mãi xanh tươi,  ngày càng bền vững.

                                             KHẮC DZŨNG

 

Comments are closed.