Hội thảo “Nâng cao chất lượng thực phẩm xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc”

*Chương trình dành riêng cho Quý doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong ngành lương thực thực phẩm chế biến.*

Chương trình do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp với Eurofins Sắc Ký Hải Đăng, Hiệp hội Rau quả Việt Nam (VinaFruit) tổ chức.

Nhằm cung cấp các thông tin, kiến thức và tiêu chuẩn xuất khẩu của ngành lương thực thực thực phẩm vào thị trường Trung Quốc cho các doanh nghiệp.

Thời gian: *Từ 08h30 đến 11h30, thứ Sáu ngày 16 tháng 6 năm 2023.* (đón tiếp lúc 08giờ30)

Địa điểm: Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Hình thức: Trực tiếp .

Chi phí đóng góp tham dự: Ban Tổ chức tài trợ
Quý đơn vị quan tâm xin vui lòng gửi thông tin đăng ký trước 17h00 ngày 13/6/2023
https://bit.ly/hoithaoTrungQuoc16062023

https://bit.ly/hoithaoTrungQuoc16062023

AFT thông tin

Comments are closed.