HỘI THẢO QUỐC TẾ NÔNG NGHIỆP 2019: LỐI ĐI MỚI CHO  LAO ĐỘNG NÔNG THÔN

 Sắp tới, vào ngày 9 tháng 8 năm 2019 tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển – 20 Thụy Khê, Tây Hồ, Hà Nội. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Chi cục Phát triển nông thôn 63 tỉnh, thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân của 10 địa phương, Ban chỉ đạo đào tạo nghề Trung ương, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) tại Việt Nam, cùng Viện Nghiên cứu Đào tạo Bồi dưỡng Nguồn Nhân lực, Trường đào tạo nghề nông nghiệp thuộc Bộ, Các trường Đại học: Học viện Nông nghiệp; Nông lâm Thái Nguyên; Nông lâm Huế, Cần Thơ, Vinh, Hồng Đức… Cùng các doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân và các đơn vị truyền thông báo đài và các tổ  chức Quốc tế có kinh nghiệm thực tiễn liên quan đến phát triển nông nghiệp, nông thôn, đào tạo nguồn nhân lực ở Việt Nam như: FAO, ILO, DRGV, SOCODEVI, GIZ, Nhật Bản, Hàn Quốc… tổ chức Hội thảo Nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn. Hội thảo nhằm chia sẻ kinh nghiệm và các giải pháp đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp; định hướng xây dựng Đề án đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn thực hiện các chương trình trọng điểm của ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030.

Tại hội thảo, đại diện các cơ quan quản lý, các tổ chức trong và ngoài nước, các viện nghiên cứu sẽ cùng trao đổi, đánh giá về thực trạng đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn tại Việt Nam thời gian qua. Đồng thời cùng đưa ra các giải pháp nhằm tăng cường năng lực lao động nông nghiệp phục vụ khởi nghiệp nông nghiệp công nghệ cao, tham gia chuỗi giá trị nông sản.

Hội thảo diễn ra 1 ngày với 2 phiên chính gồm Phiên họp Chuyên đề và Phiên họp Toàn thể.

Đặc biệt tại hội thảo, đại diện các cơ quan, tổ chức của Việt Nam và quốc tế sẽ cùng thống nhất, ký thỏa thuận thành lập Mạng lưới Đối tác phát triển đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp tại Việt Nam (Training network). Các bên cùng nhau hợp tác trên tình thần tự nguyện, bình đẳng, tuân thủ Luật pháp Việt Nam để đóng góp vào sự phát triển nâng cao năng lực cho lao động nông nghiệp tại Việt Nam, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm, tăng cơ hội việc làm và thu nhập cho người dân.

 

                                                                                               Trần Mai  

Comments are closed.