Nguyên UV BCT, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Vĩnh Trọng, rất quan tâm đến TC Hợp tác & Phát triển

Nguyên ủy viên BCT, Bí thư TW Đảng, PTtg Thường trực Chính phủ Trương Vĩnh Trọng rất quan tâm TC Hợp tác và phát triển, ông thường xuyên xem baohoptacphattrien.vn và luôn khen ngợi giao diện và những bài viết về kinh tế nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long & Tây nam bộ

Comments are closed.