NINH KIỀU (CẦN THƠ) HUY ĐỘNG CÁC NGUỒN LỰC ĐẨY MẠNH ĐẦU TƯ, GIỮ VỮNG ĐÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI

Tập trung huy động các nguồn lực đầu tư để phát triển kinh tế,phát huy thế mạnh của quận về lĩnh vực thương mại – dịch vụ gắn với phát triển du lịch của địa phương là nhiệm vụ trọng tâm được UBND Quận Ninh Kiều quan tâm, chỉ đạo, triển khai thực hiện theo kế hoạch ngay từ đầu năm 2019 

       Kinh tế Quận Ninh Kiều 6 tháng đầu năm 2019,  tăng trưởng  cao, trong đó thương mại dịch vụ tiếp tục là ngành chủ lực, chiếm tỷ trọng khoảng 75,01% trong cơ cấu kinh tế, ngành công nghiệp – xây dựng 24,98%, ngành nông nghiệp 0,01%. Tổng mức hàng hóa bán ra và doanh thu dịch vụ trên địa bàn đạt khoảng 62.579 tỷ đồng (tăng 18,41% so cùng kỳ);giá trị tổng sản lượng sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp đạt khoảng 13.347tỷ đồng (tăng 9,82% so cùng kỳ),  có 624hộ kinh doanh cá thể được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh, với tổng vốn đầu tư 84,241tỷ đồng, thu hút 1.332 lao động.

Ông Trần Tiến Dũng – Q. Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều gặp mặt cơ quan Báo chí

Riêng lĩnh vực Đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện chủ trương đẩy mạnh xã hội hóa, kêu gọi đầu tư, huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng – xã hội. Trong 6 tháng năm 2019, tổng mức đầu tư toàn xã hội trên địa bàn quận được 7.500tỷ đồng, đạt 50% kế hoạch năm, các công trình theo danh mục được duy trì đầu tư xây dựng, thực hiện tốt việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với các dự án trên địa bàn quận.

Năm 2019, nguồn vốn xây dựng cơ bản  148,525 tỷ đồng, trong 6 tháng, ước tỷ lệ giải ngân vốn  74,889tỷ đồng, đạt 50,42% kế hoạch, đã xây dựng, hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng: Trụ sở cơ quan phường An Nghiệp, phường Xuân Khánh; Trung tâm Văn hóa – Thể thao phường An Phú; Trạm y tế phường An Phú, phường Hưng Lợi.Các công trình đang triển khai thi công, thực hiện công tác kiểm tra và đôn đốc đẩy nhanh tiến độ…

Thực hiện công tác quản lý nhà nước về Tài nguyên môi trường, quản lý đô thị, tổ chức tăng cường ra quân lập lại trật tự kỷ cương đô thị, tổng vệ sinh môi trường và thực hiện nếp sống văn hóa văn minh đô thị gắn với chủ đề năm 2019.Vận động Nhân dân, cơ quan, doanh nghiệp sửa sang, trang hoàng nhà cửa, nơi làm việc, kinh doanh khang trang, sạch đẹp, tổng vệ sinh môi trường, làm sạch đẹp đường phố, khu vực địa bàn dân cư phối hợp thực hiện công tác bảo vệ môi trường, quản lý, sử dụng đất và thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư; giải quyết tốt hồ sơ địa chính của công dân.

Trong 6 tháng cấp mới 390 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; ban hành 09 Quyết định giao nền tái định cư, 06 Quyết định giao nền cho đồng bào dân tộc thiểu số và cấp 74 Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.

Hoạt động lĩnh vực Văn hóa – xã hội được đẩy mạnh thực hiện như: Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và nếp sống văn minh đô thị phát triển sâu rộng. Quận tập trung xây dựng phường văn minh đô thị, hiện tại quận Ninh Kiều có 9 phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

Hoạt động du lịch trên địa bàn quận đang trên đà phát triển, thu hút du khách đến tham quan, lưu trú tại quận, 6 tháng đầu năm, ước trên 4.229.549 lượt,khách , trong đó lưu trú tại quận 1.310.904 lượt, / 169.616 lượt khách quốc tế. Doanh thu đạt 1.939,7 tỷ đồng (tăng 14,2% so cùng kỳ), đạt 54,2% kế hoạch.

      Du lịch phát triển đúng định hướng. Tiếp tục tạo bước khởi sắc mới phát triển kinh tế- xã hội của quận Ninh Kiều, Ông Trần Tiến Dũng – Quyền Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều cho biết:

Trong thời gian tới quận tiếp tục tập trung, chỉ đạo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế – xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2019, thành phố giao cho, nhất là chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước. Đồng thời rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 – 2020, tập trung thực hiện để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế – xã hội, quốc phòng- an ninh.

Tiếp tục thực hiện tốt các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch, chỉ đạo của Trung ương, thành phố, quận về phát triển kinh tế – xã hội, tài chính – ngân sách, bảo đảm an sinh xã hội; Nghị quyết số 05-NQ/TU của Thành ủy về việc xây dựng và phát triển quận Ninh Kiều thành đô thị trung tâm của thành phố Cần Thơ; Chủ đề năm 2019 của thành phố “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung đầu tư phát triển, nâng cao đời sống nhân dân” và Chủ đề năm 2019 của quận “Tập trung kiện toàn tổ chức, bộ máy tinh gọn, hiệu quả; tăng cường xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị”.

Thực hiện hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Triển khai hiệu quả Đề án Xây dựng các khu phố chuyên doanh giai đoạn 2017 – 2020 gắn với việc đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Quan tâm Chương trình khởi sự và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn; Đề tài khoa học – công nghệ ứng dụng vào thực tiễn. Tăng cường công tác giám sát phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, nhất là bệnh tả lợn Châu Phi. Thường xuyên kiểm tra các kênh, rạch, các điểm có nguy cơ sạt lở trên địa bàn và tăng cương chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai trong mùa mưa.

Huy động và khai thác tối đa các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công xây dựng công trình, đảm bảo tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 đạt tối thiểu 95% kế hoạch. Tăng cường công tác lập lại trật tự, kỷ cương đô thị; tiếp tục rà soát, sắp xếp, xử lý, bố trí, sử dụng quỹ nhà đất công. Tiếp tục thực hiện kế hoạch thu gom và phân loại chất thải rắn sinh hoạt.

Triển khai thực hiện công tác tuyển sinh và nhiệm vụ năm học mới 2019 – 2020. Tổ chức các hoạt động phục vụ các ngày lễ, kỷ niệm trong năm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch quận. Tổ chức Ngày hội Du lịch – Đêm hội Hoa đăng Ninh Kiều lần thứ III năm 2019; hoàn thiện Đề án “Tuyến phố Đi bộ Hai Bà Trưng”. Tăng cường các giải pháp chủ động trong phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng; tiếp tục thực hiện chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình; phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế.Thực hiện tốt công tác tôn giáo, dân tộc và an sinh xã hội. Củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức, xây dựng hệ thống chính quyền vững mạnh từ quận đến cơ sở. Nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính,chất lượng phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, tư pháp, hộ tịch; giải quyết tốt đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân và công tác hòa giải ở cơ sở.

Bên cạnh đó,thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát, tấn công truy quét các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trật tự đô thị, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, bảo vệ an toàn các hoạt động phục vụ các ngày lễ lớn diễn ra trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác quân sự quốc phòng địa phương; tiếp tục tổ chức huấn luyện và bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh cho các đối tượng theo kế hoạch.

 

Văn Nguyên    – Tr Hổ.

Comments are closed.