TC HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN, báo in số 56 bìa 4 ĐĂNG CTY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BIOTECH.VN . Lầu 5, Toà nhà DTC, 99 Cộng Hoà, P4 Tân Bình. ĐT 028-381162 47

CTY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BIOTECH.VN

Cung cấp các giải pháp vi sinh cho Nông nghiệp, Thuỷ sản, Môi trường

THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG, AN TOÀN CHO NGƯỜI SỬ DỤNG

Địa chỉ Lầu 5, Toà nhà DTC, 99 Cộng Hoà, P4 Tân Bình. ĐT 028-381162 47.  Wesibiter : wwwbiotech.vietnam.org

Comments are closed.