TC HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN BÁO IN SỐ 55, Dành trang trọng bìa trang nhất Hội nghị Hoạt động giữa Hai Hội hữu nghị VN- CPC

Trong 3 ngày 28-29-30/7-2019 Hai Hội HN VN – CPC đã tổ chức Hội nghị sơ kết thỏa thuận 2015-2019 và Ký kết Chương trình , Kế hoạch Hoạt động Hữu nghị giữa Hai năm tiếp theo. Baohoptacphattrien.vn đã đăng toàn bộ chương trình Hội nghị giữa hai nước. Nay giới thiệu cùng bạn đọc trên báo in số 55-2019, ra tháng 7, xuất bản in vào 2-8-2019. trân trọng

Comments are closed.