Thông tin Diễn đàn Nông sản 970, kỳ 19. Mời họp Phiên đặc biệt cho sản phẩm Thanh Long với chủ đề “ Kết nối sản xuất và tiêu thụ Thanh Long”.

Trước tình hình tiêu thụ thanh long đang gặp khó khăn, Diễn đàn nông sản 970 kỳ 19 tổ chức phiên đặc biệt cho sản phẩm Thanh long chủ đề “kết nối sx và tiêu thụ thanh long”.

Thời gian: từ 8g30-11g30 ngày thứ 5 ngày 6/1/2021.

Hình thức: Trực tuyến qua zoom-Link zoom. Trong thư mời đính kèm

Chủ trì: Lãnh đạo Bộ nông nghiệp và Diễn đàn nông sản 970, tổ công tác 970. Mục đích tìm được các giải pháp hỗ trợ tiêu thụ thanh long bền vững khi TQ đóng cửa biên giới đường bộ để phòng chống Covid-19.

Kính mời quý Doanh nghiệp, siêu thị, nhà chế biến… tham dự và hiến kế.

AFT Trân trọng thông tin

Comments are closed.